Görme Engelliler
T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
KÜTAHYA / MERKEZ - Hüsnü Kişioğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi